Enecon cho Hàng hải & Hải quân

Giải pháp ứng dụng Enecon cho lĩnh vực Hàng hải & Hải quân: rất nhiều thứ trên tàu cũng như trong cảng bị ăn mòn, xói mòn. Ngăn chặn tác động của môi trường biển, chống ăn mòn, xói mòn là vấn đề thách thức mà chủ tàu hay bến cảng phải đối mặt hàng ngày.

Nếu không được quan tâm đúng mức, ăn mòn, xói mòn biển có thể gây thiệt hại đáng kể do hỏng hóc thiết bị, thời gian dừng hoạt động & những vấn đề liên quan đến an toàn. Lớp phủ bảo vệ Enecon giúp kéo dài tuổi thọ tài sản, ngăn ngừa và giảm thiệt hại do ăn mòn, xói mòn biển gây nên.