Enecon ứng dụng trong ngành Điện

Giải pháp cho ngành điện lực. Enecon với hơn 25 năm kinh nghiệm khắc phục, giải quyết sự cố ngành điện. Giải pháp ứng dụng lớp phủ bảo vệ Polymer cho: thủy điện, nhiệt điện dầu, nhiệt điện than, điện hạt nhân.

Các công trình nhà máy điện trên thế giới thường có những thiết bị có tuổi đời từ 70, 80 năm hoặc lâu hơn nữa. Các tòa nhà, công trình, máy móc, thiết bị cũ này đòi hỏi phải được bảo trì thường xuyên. Thiếu bảo trì có thể dẫn đến tình trạng mất điện vài tuần, vài tháng hoặc tệ hơn là sự cố mất an toàn nguy hiểm đến tính mạng. Những yếu tố này có thể tránh được nhờ một loạt các sản phẩm Enecon.

Ngành điện với những tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt, đòi hỏi lớp phủ bảo vệ phải có khả năng bảo vệ lâu dài tài sản thiết yếu đồng thời giảm chi phí đầu tư, vận hành, bảo trì. Enecon có thể đáp ứng đầy đủ, chính xác mọi yêu cầu khắt khe nhất của ngành Điện