Enecon trong ngành khai thác mỏ

Giải pháp ứng dụng Enecon ngành khai thác mỏ, thiết bị gặp sự cố, hư hỏng luôn tiêu tốn chi phí sửa chữa rất lớn. Mỗi một phút dừng máy vì sự cố ngoài kế hoạch là mỗi phút vung tiền qua cửa sổ. Một số trường hợp, 1 ngày dừng máy tiêu tốn tới hơn 100,000$.

Chủ động theo dõi, giám sát tình trạng thiết bị là khâu quan trọng. Kỹ sư vận hành căn cứ vào tình hình thực tế để có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng phù hợp, tránh việc ngưng máy đột xuất ngoài kế hoạch vì sự cố và gây tốn kém chi phí không cần thiết. Chi phí cho bảo dưỡng định kỳ, bảo vệ thiết bị rẻ hơn rất nhiều lần so với ngừng máy do sự cố, vì khâu bảo trì, bảo vệ giúp kéo dài thời gian sử dụng của hệ thống, giảm chi phí, lãng phí.