Enecon ứng dụng trong ngành Nước

Giải pháp cho ngành xử lý nước / nước thải. Đặc trưng của ngành là cơ sở vật chất luôn phải làm việc trong môi trường bị ăn mòn tác động. Bảo vệ thiết bị hiện hữu và trang thiết bị mới luôn là 1 trong những thách thức đối với các kỹ sư vận hành. 

Hệ thống Enecon Chemclad cung cấp khả năng, giải pháp bảo vệ không giới hạn cho tất cả các thiết bị, cơ sở hạ tầng phải làm việc trong điều kiện ăn mòn do hóa chất hoặc môi trường như: Bể chứa, bơm, van, đường ống,…kim loại cũng như bê tông…như một ứng dụng bảo vệ thứ cấp