CeramAlloy HTP – Hỗn hợp Matit tái tạo bề mặt kim loại chịu nhiệt độ

Category:

Description

Hỗn hợp đóng rắn (Matit-Polymer) tái tạo, sửa chữa phục hồi bề mặt thiết bị

MetalClad CeramAlloy HTP là polymer 2 thành phần, 100% chất rắn, để sửa chữa, tái tạo mọi thiết bị trong hệ thống dòng chảy bị hư hại do chịu nhiệt cao.

 • Sau khi trộn, trát như vữa
 • Không cần sinh nhiệt
 • Có thể lưu kho thời gian dài
 • Đóng rắn 100%
 • An toàn, dễ sử dụng

  Sửa chữa…

  • Tháp giải nhiệt
  • Buồng sấy
  • Vỏ Bơm, cánh bơm, cánh quạt…
  • Van, đường ống
  • Hầm chứa, bể chứa
  • Tháp giải nhiệt,…

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Thể tích / 250 gram 629 cc
Mật độ trộn 1.59 gram / cc
Lưu trữ Lâu, không thời hạn
Đóng rắn 100%
Diện tích phủ / 1 kg 0.098 m@ dày 6 mm

TỶ LỆ TRỘN

Tỷ lệ trộn Base Activator
By Volume 2.3 1
By Weight 5 2

THỜI GIAN ĐÓNG RẮN

Nhiệt độ Thời gian thi công Gia công nhẹ Gia công hoàn toàn Chịu hóa chất
15°C 1.5 h 20 h 48 h 5 ngày
25°C 40 ph 10 h 18 h 3 ngày
30°C 25 ph 7 h 15 h 2 ngày

Thời gian thi công, đóng rắn

Yêu cầu tư vấn

TÀI LIỆU KỸ THUẬT