Lớp phủ Polymer Composite sử dụng cho những ứng dụng công nghiệp / thương mại làm việc trong môi trường hóa chất.
Gỗ, sắt, bê tông, nhựa cứng,…cho môi trường công nghiệp có hóa chất: a xít, kiềm, chất tẩy rửa, xăng, dầu,…

 

Lớp phủ Polymer Composite bảo vệ tiêu chuẩn sử dụng trong môi trường hóa chất. Chứng nhận từ NSF
Đa ứng dụng: gỗ, sắt, bê tông, nhựa cứng,…cho môi trường công nghiệp có hóa chất: a xít, kiềm, chất tẩy rửa, xăng, dầu,…

 

Lớp phủ Polymer Composite sử dụng trong môi trường hóa chất mạnh
Hệ thống sơn bảo vệ chống hóa chất tốt nhất trên thị trường. 

Lớp phủ Polymer Composite sơn lót và làm kín bề mặt bê tông
2 thành phần, gốc nước, “chất bám dính tăng cường”, công thức đặc biệt giúp trám, bịt kín bề mặt bê tông / xi măng, đảm bảo liên kết tối ưu giữa lớp phủ polymer và bề mặt. Chemclad P4C cũng thường được chọn làm lớp phủ hoàn thiện kháng hóa chất.