Polymer Composite đàn hồi sửa chữa, tái tạo hư hại do xâm thực
Siêu bền, độ bền & độ bám dính vượt trội,linh hoạt, khả năng kháng mài mòn cao trong thời gian dài, 100% đóng rắn, có thể trát như vữa.

 

Polymer Composite đàn hồi sửa chữa, tái tạo hư hại do xâm thực
Siêu bền, độ bền & độ bám dính vượt trội,linh hoạt, khả năng kháng mài mòn cao trong thời gian dài.

 

Polymer sửa chữa & tái tạo bề mặt đàn hồi
Lý tưởng sử dụng làm kín các mối nối, đường nối trên các thiết bị chuyển động hoặc rung. Bất cứ nơi nào cần sửa chữa linh hoạt.

Polymerđàn hồi sửa chữa & tái tạo bề mặt  thẳng đứng ( có thể trát như vữa)
Lớp phủ có thể trát như vữa dùng làm kín các mối nối trên bề mặt bê tông thẳng đứng, bám dính tốt như xi măng

Polymer đàn hồi sửa chữa & tái tạo bề mặt  nằm ngang ( có thể trát như vữa)
Lớp phủ có thể trát như vữa dùng làm kín các mối nối trên bề mặt bê tông nằm ngang, bám dính tốt như xi măng