METALCLAD® Family

Hệ thống bảo vệ và sửa chữa kim loại tiên tiến nhất hiện có Bất kỳ nơi nào bị xói mòn, ăn mòn, mài mòn hoặc tác động hóa học gây ra các vấn đề trong hệ thống dòng chất lỏng. METALCLAD® đều có giải pháp tối ưu. Các nhà nghiên cứu, phát triển Enecon® đã kết hợp công...